Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Φωτισμός Ξενοδοχείου Athens Marriott Hotel

L+DG Lighting Architects



Το Athens Marriott hotel είναι το νέο ξενοδοχείο της Marriott International στην Ελλάδα οπού τη μελέτη φωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων ανέλαβε το γραφείο L+DG lighting architects.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter