Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Φορητός Πύργος Φωτισμού – Baselight

Υδάτωρ Α.Ε



Η σουηδική εταιρία Prime Design, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας φορητού εξοπλισμού στο τομέα πολιτικής προστασίας και άμυνας, παρουσιάζει το υπερσύγχρονο προϊόν φορητού φωτισμού, το φορητό πύργο φωτισμού BASELIGHT. Ο συνδυασμός της υψηλής φωτεινότητας,της πραγματικής φορητότητας και της αυτονομίας τους το καθιστούν ως το απόλυτο εργαλείο παροχής φωτισμού με δυνατότητα εξ ’αποστάσεως λειτουργίας.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter