Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Φορητός Πύργος Φωτισμούς – Baselight

Υδάτωρ Α.Ε.Η σουηδική εταιρία Prime Design, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας φορητού εξοπλισμού στο τομέα πολιτικής προστασίας και άμυνας, παρουσιάζει το καινοτόμο προϊόν φορητού φωτισμού, το φορητό πύργο φωτισμού,BASELIGHT. Ο συνδυασμός της υψηλής φωτεινότητας , της πραγματικής φορητότητας και της μεγάλης αυτονομίας τους ,το καθιστούν ως το απόλυτο εργαλείο παροχής φωτισμού σε περιπτώσεις όπου τα σταθερά συστήματα αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter