Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Φορητός Πύργος Φωτισμού – Baselight

Υδάτωρ Α.Ε.Η σουηδική εταιρία Prime Design, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας φορητού εξοπλισμού στο τομέα πολιτικής προστασίας και άμυνας, παρουσιάζει το καινοτόμο προϊόν φωτισμού έκτακτης ανάγκης, τον πιο αποδοτικό πύργο φωτισμού παγκοσμίως , το BASELIGHT. Ο συνδυασμός της υψηλής φωτεινότητας, της πραγματικής φορητότητας και της δυνατότητας λειτουργίας εκτός δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, το καθιστούν ως το απόλυτο εργαλείο παροχής φωτισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter