Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Crisis Control Center in Attica

Μιχαέλα Γκαβριλίου – Λία ΑλμαλιώτουΠρόκειται για χώρο εργασίας ιδιαίτερου χαρακτήρα, οπού ο φωτισμός κατέχει τον κύριο ρόλο τόσο στη μορφολογική όσο και στη λειτουργική ανάπτυξη του χώρου. Η παντελής έλλειψη φυσικού φωτισμού, και η ανάγκη λειτουργίας του χώρου 24ωρες το 24ωρο, ανέδειξαν από την πρώτη στιγμή την ανάγκη εφαρμογής μιας λύσης φωτισμού βασισμένη στις αρχές του HCL. Το concept του φωτισμού βασίστηκε στον τρόπο λειτουργίας αυτού του χώρου όπου η φυσική και η εικονική επικοινωνία συνυπάρχουν και αλληλοεπιδρούν αποκαλύπτοντας την ιδιαιτερότητα του υβριδικού του χαρακτήρα.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter