Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Experience Room

HUB Lighting & Innovation by KafkasTo Experience-Room αποτελεί ένα ιδιαίτερο έργο φωτισμού. Ο σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα μοναδικό πόλο έλξης δημιουργώντας ανεπανάληπτες οπτικές εμπειρίες φωτισμού. Στόχοι του είναι η δημιουργία σεναρίων φωτισμού με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων, η οπτικοποίηση των λύσεων φωτισμού και η ενσωμάτωσή τους στα έργα φωτισμού.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter