Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Κιρκαδικός Φωτισμός των Σχολών Αγιογραφίας, Συντήρησης και Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολις Μονεμβασιάς και Σπάρτης

ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.Το έργο αφορά το φωτισμό των ΣΧΟΛΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ. Η κεντρική ιδέα του φωτισμού έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της διατάραξης του κιρκαδικού ρυθμού του χρήστη, την αύξηση της παραγωγικότητας, την υποστήριξη της καλής ποιότητας ύπνου και την παροχή της κατάλληλης οπτικής οξύτητας. O συνδυασμός φυσικού και τεχνητού φωτισμού και ένα καινοτόμο σύστημα ελέγχου συμπληρώνουν το έργο με ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία, την αισθητική αξία και την άνεση των χρηστών.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter