Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Kosmos – Coffee & Bakery

Studio 2Pi Architects – Πάνος ΠαπασωτηρίουΤο αρχιτεκτονικό γραφείο Studio 2Pi Architecture προσπαθώντας να προσφέρει ένα ολιστικό σχεδιασμό που να συνοδεύει τις αρχιτεκτονικές του προτάσεις συμπεριλαμβάνει το κομμάτι του φωτισμού ως ένα ισότιμο παράγοντα διαμόρφωσης και συνεισφοράς σε αυτές. Στόχος είναι να προσφέρουμε μέσα από τη χρήση του σωστού σχεδιασμού μια εικόνα στον τελικό χρήστη που θα συμπεριλαμβάνει το στοιχείο του φωτός ως ένα κυρίαρχο και μοναδικό μέσο βιωματικής εμπειρίας της αρχιτεκτονικής.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter