Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Φωτισμός Παραγωγικής Μονάδας ΜΕLISSA

L+DG Lighting ArchitectsΤο καθετοποιημένο συγκρότημα μύλου-μακαρονοποιείου Melissa, το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα από το 1974, αποτελεί όχι μόνο από τα πιο σύγχρονα καθετοποιημένα συγκροτήματα μύλου – μακαρονοποιείου στην Ευρώπη, αλλά και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Το 2018 ξεκίνησε η ανέγερση του νέου μύλου και των νέων silo σίτου στην επέκταση του συγκροτήματος, με αφορμή της οποίας αναβαθμίστηκε και ο φωτισμός ολόκληρου του συγκροτήματος.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter