Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Μελέτη Εξωτερικού Φωτισμού ‘Ωδείο Μελωδία Καλαμαριάς’, Θεσσαλονίκη

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Παιδοκεντρικού Σχεδιασμού BabyEcoDesignΗ κεντρική ιδέα της μελέτης εξωτερικού φωτισμού στο ‘Ωδείο Μελωδία Καλαμαριάς’ στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο πλαίσιο ανανέωσης των προσόψεών του, βασίστηκε στη δημιουργία επιλεκτικών σημείων εστίασης της προσοχής των χρηστών και των περαστικών της περιοχής, καθώς και στη σύνθεση μιας ενδιαφέρουσας νυκτερινής εικόνας για το σύνολο του χώρου, ώστε να συμβάλλει τόσο στην αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη του Ωδείου, όσο και στην ορθολογική χρήση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας με το συνδυασμό του κατάλληλου εξοπλισμού νέας τεχνολογίας.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter