Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Olive Sun Villa (Crete)

HUB Lighting & Innovation by Kafkas | A2G ARCHITECTSΟ σχεδιασμός του φωτισμού της “Olive Sun Villa” είχε στόχο να αναδείξει τη συνολική αρχιτεκτονική προσέγγιση και αισθητική του έργου. Βασικό στοιχείο σύνθεσης αποτέλεσε ο διάλογος εσωτερικού – εξωτερικού χώρου, η ανάδειξη των υλικών καθώς και η εναρμόνιση και ένταξη στο φυσικό τοπίο. Ως αποτέλεσμα ο εξωτερικός φωτισμός, συμπορεύεται και συνδυάζεται αρμονικά με τη συνολική φιλοσοφία του έργου και με το περιβάλλον, συνδυάζοντας τη minimal αισθητική με την υψηλή αποδοτικότητα.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter