Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

OORT

Monolith lightingΤο OORΤ αποτελεί μέρος μίας σειράς φωτιστικών σωμάτων μπαταρίας που σχεδιάστηκαν με βασικό άξονα την κάλυψη των αναγκών της εστίασης και κυρίως του fine dinning. Τo LED module έχει σχεδιαστεί με σκοπό την βέλτιστη διάχυση του φωτισμού και την απόσβεση της θάμβωσης.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter