Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Το ταξίδι του Schwarz στην Ευρώπη

Interactive Light DesignsH Interactive Light Designs σχεδίασε και υλοποίησε μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων Λάρισας μια ψηφιακή διαδραστική προβολή με την νέα τεχνολογία της χωρικής επαυξημένης πραγματικότητας. Η εγκατάσταση συμπεριλαμβάνει και φωτίζει μια από τις διασωθέντες τοιχογραφίες του αρχοντικού του Δημήτριου Σβαρτς με την καινοτόμο τεχνική της επαύξησης χρώματος, συμπληρώνοντας τα σημεία που δεν έχουν διασωθεί, με σχέδια παλιά βιβλία που περιείχαν σχέδια της τοιχογραφίας.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter