Κρατήστε με ενήμερο για τα Lighting Awards 2023

Lighting Awards 2022

Uni-Pharma

HUB lighting & innovation by KAFKASΤο κτίριο που στεγάζει τις εγκαταστάσεις της Uni-pharma βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη της κάτω Κηφισιάς. Η σύνθεση του αρχιτεκτονικού φωτισμού αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπωσιακής όψης που δυναμικά εξυπηρετεί διττό σκοπό, αυτόν του φωτισμού του κτιρίου και αυτόν της ανάδειξης της ταυτότητας της εταιρίας που το κτίριο φιλοξενεί. Βασική επιδίωξη υπήρξε η εκμετάλλευση των οφελών της τεχνολογίας αιχμής του φωτισμού και η πλήρης ενσωμάτωσή των υλικών φωτισμού στην γυάλινη εξωτερική επιδερμίδα του κτιρίου.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter